Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO). Jest to akt prawny, który pozwala każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informacje o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony. Dlatego też chciałbym poinformować Cię, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które podałeś/aś podczas rejestracji oraz jak możesz realizować przysługujące Ci prawa.

Twoje dane są przetwarzane przez firmę “Innotech”, z siedzibą w Kamieńsku, ul. Ochocice 88a, 97-360, w celu prowadzenia listy zajęć, kontaktu z uczestnikami oraz na potrzebę rekrutacji na warsztaty. Dane o twoich obecnościach na zajęciach są również udostępniane Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów jako współorganizatora warsztatów, który gromadzi informacje o frekwencji na zajęciach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, a dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub zakończenia tegorocznej edycji warsztatów. Podanie danych było i jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz do uczestniczenia w zajęciach. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Innotech obejmuje:
imię i nazwisko
rok urodzenia
szkoła
adres e-mail
numer telefonu
miejsce zamieszkania
informacje, które przekazałeś/aś w dokumentach aplikacyjnych związane z umiejętnościami informatycznymi

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy.